Gmund, Waldberg, Bavaria, Germany, 2006

20060913-img_1951

Advertisements